Z kroniky Včelné díl III - Obec Baráčníků

Kronika Včelné, díl III., r. 1960

Obec Baráčníků

Obec Baráčníků odpracovala celkem 2.833 hod. brigádnických, z toho: v zemědělství 178, lesních 740, na zvelebování obce Včelné v akci „Z” 1.341, kulturních 481 a jiných 93 hodin. Ve sběru se podílí společně s národní frontou. O.B. konala 17. ledna „Výroční valné sedění”, 23. ledna „Staročeský ples”.

20. března sehrál loutkový odbor při O.B. první scénu s úspěchem. Dne 10. dubna k 15. výročí osvobození naší vlasti slavnou rudou armádou pořádala O.B. za účasti všech složek „Pásmo písní a tanců”, účinkoval pěvecký soubor Baráčnícké Obce Břetislavské Koruny z Budě., za vedení s. Jarosl. Fo.....(?). Do voleb šli Baráčníci manifestačně, s průvodem v krojích. Na II. C.S. přispěli naším cvičícím 500 korunami. 24. července byl uspořádán zájezd na Lipno, Volary, Prachatice. Netolice. Zájezd byl spojen s projížďkou po Lipenském jezeře. V srpnu 6. - 7. byl uspořádán druhý zájezd do „Babiččino údolí”, zájezd popíši v kulturních událostech, zásluhu o dobrý průběh obou zájezdů měl s. Lojda Frant. V listopadu 12. konala O.B. posvícenskou zábavu. O.B. má svůj loutkařský odbor a do konce roku sehrál 5 představení. Ku konci roku darovala obec B. místnímu nár. výboru na opravu kulturního domu 300˙- Kčs a mateřské školce 500˙- Kčs, členové se podílejí na práci v M.N.V. a v různých komisích při M.N.V. Obec vede s. Lojda jako rychtář a s. Čížek syndik.