Z kroniky Včelné díl III - Jak se čte

Kronika Včelné, díl III., r. 1960

Jak se čte

V knihovně je ku dni 30.12.1960 1239 svazků. Čtenářů je zhruba 530, z toho asi jedna třetina mládeže. Je to skrovná správa pro knihovnu do kroniky. V knihovně je nový knihovník p. J. Klomfar a na požádání, aby mi stručnou zprávu jak se čte, velmi neochotně mi toto zpaměti napsal, to vše co vím o naší knihovně letos.