Z kroniky Včelné díl III - Sbor požární ochrany

Kronika Včelné, díl III., r. 1960

Sbor požární ochrany

Sbor požární ochrany ve Včelné na „Výroční schůzi” odevzdal soudruhům Ziegermachrovi Karlovi st. a Princovi Prokopu vyznamenání za práci pro požární sbor. Vyznamenání jim předal zástupce okresního výboru požární ochrany s. Šaflér. Požárníci zhruba dokončili přístavbu požárního depa. Přistavěla se jedna místnost, pro konání schůzí, stará místnost se pustila do skladiště a tím se skladiště zvětšilo. Na přístavbě se nejvíce podíleli soudruzi: Houska Bedřich st., Havel, Flachs Rudolf, Kotýnek Ant., Bláha Jan, Černý Bohuslav a Ziegermachr Karel st. a další. Sbor pořádal 1x za měsíc schůzi, zákroky u ohně měli 2x v lese u kiosku na stadionu, majetek s. Cettla, 6 mužů, a jeden v lese. Jinak pracují členové požárního sboru se složkami a M.N.V. společně. V krojích se zůčastňují na 1. máje a při volbách. Předseda M.N.V. s. Loberšíner zhodnotil jejich práci kladně jako dobrou. Z členů zemřely Fousková Marie, Šmíd Josef a Feitlová Marie.