Z kroniky Včelné díl III - Výbor žen

Kronika Včelné, díl III., r. 1960

Výbor žen

Výbor žen se schází pravidelně každý měsíc na jejich porady, za pěkné účasti. Za uplynulý rok bylo pořádáno 9 schůzí řádných a několik mimořádných. Účasten je vždy 1 člen M.N.V., na schůzích se řešily různé akce, které navazovaly na spolupráci s M.N.V. a složkami národní fronty. V lednu bylo usneseno, že členky V.Ž. se postarají o vybavení kultůrního domu a o práci s tím spojenou. Z výtěžku maškarního plesu z 27.II. byly zakoupeny lžíce, talíře, hrnečky a jiné nádobí potřebné při různých oslavách. Při M.N.D.Ž. bylo svazu českoslov. mládeže darováno 200˙- Kčs. Na oslavě k mezinárodnímu dni žen bylo vyplaceno V.Ž. 300˙- Kčs, byly pohoštěny ženy a děti. Kulturní vložku provedly děti z mateřské školy za vedení s. učitelky Cihlářové. Některé členky odpracovali u J.Z.D. Boršov brigádnické hodiny při různých zemědělských pracích. Sběr odpadového železa provedl V.Ž. po celé Včelné, za čož byly odměněny peněžitým obnosem 620 Kčs, tím splnily závazek k 1. máji. Při zvaní do průvodu na 1. máje, který se pak nekonal, provedly soupis závazků, na dostavbu mateřské školy. Na oslavu dětského dne darovaly ženy 500˙- Kčs a členky dohlížecího výboru 100˙- Kčs. Některé členky se zůčastnily II. celostátní spartakiády. Na nadílku dětem z mateřské školy darovaly ženy 300˙- Kčs. Při besedě s přestárlími občany při pohoštění obsluhovaly členky V.Ž.