Z kroniky Včelné díl III - Dodatek o práci složek N.F.

Kronika Včelné, díl III., r. 1960

Dodatek o práci složek N.F.

Ještě dodatečně na konec musím se zmínit o některých složkách jako, o Svazu mládeže, Svazarmu, Protifašistických bojovníků a červeného kříže, žádal jsem, aby mi podali stručné zprávy o jejich činnosti. Do dnes, je 1. března, začíná práce venku a já jsem ještě nic nedostal, já si nemohu všechno pamatovati a proto musím kroniku za rok 1960 uzavřít bez zpráv o těchto složkách. Zdůvodňuji to tím, že v letní době pracuji na zvelebení obce a nemám na psaní čas, a za druhé má býti kronika napsaná do 15. března.