Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl III - Závěrem

Kronika Včelné, díl III., r. 1960

Závěrem

Jelikož zbývá již jen několik listů, které by na příští rok nestačili, jak je nám všem známo rok 1961 bude velmi bohatý na události všeho druhu. Pokládám tudíž za nutné pro rok 1961 započít v nové knize a tuto knihu uzavřít. Snažil jsem se, abych podchytil aspoň to nejdůležitější, bylo by toho ještě moc k psaní, ale já již nejsem sám s sebou spokojen. Vychází mi již z hlavy pravidla pravopisu, vedení péra mi také dělá obtíže, ruka již nechce poslouchat, tu a tam se zatřese a písmo pak vypadá všelijak.

Proto se čtenářům, kteří tuto knihu budou číst omlouvám, aby mi prominuli tu nedostatečnou kronikářskou práci a vzali v úvahu mých 69 roků. Zbývající listy se mohou použít jako obrazovou část kroniky, k přilehajícím článkům, jako II. Celostátní Spartakiádu, návštěvy státníků atd. Přikládám též „návrh ústavy Č.S.S.R.”, který byl vládou československé republiky schválen. Aby naši občané věděli, jak naše vláda a strana se dobře o své občany stará.kronikář
Fišer Jan