Z kroniky Včelné díl III - Práce v obci

Kronika Včelné, díl III., r. 1948

Práce v obci

Naše obec pořizovala tento rok rozhlas a finanční prostředky získala na náklady následovně:

10.12.1948 sbírka po obci Včelné: