Z kroniky Včelné díl III - Baráčníci

Kronika Včelné, díl III., r. 1948

Baráčníci

Baráčníci darovali v roce 1948 na kulturní dům