Z kroniky Včelné díl III - Přírodní pohroma

Kronika Včelné, díl III., r. 1949

Přírodní pohroma

Koncem května bylo u nás průtrž mračen, s bouří, pršelo jako když skonve lije, a za chvíli tekly po ulicích hotové řeky. Chodilo se po ulicích pod kolena ve vodě, a ve všech domkách měli vodu na dvorkách a ve sklepech. U Svobodů museli hasiči čerpat vodu stříkačkou poněvadž měli plný sklep vody. Ulice byli tak vyplaveny, že zustal jen kamen, i hlavní silnice byla na chodnících vyplavena poněvadž nemohly stoky pojmout tolik vody, nescházelo nic než nějaký Noe s korábem.

S toho důvodu bylo nařízeno, aby si každý před svým domkem upravil stoky aby mohli odvádět vodu, kdo si to neupraví udělá to na jeho náklad M.N.V.