Z kroniky Včelné díl III - Baráčníci

Kronika Včelné, díl III., r. 1949

Baráčníci

Započali s úpravou obecního parku. Pracovalo se brigádnicky obyčejně v neděli, ovšem nebyli to všichní kteří na brigády chodili, zapojila se tak jedna čtvrtina členů ostatní jen přihlíželi. V parku se postavil altánek který tu zanechala rudá armáda, vysázelo se asi 40 stromků, kolem parku se vysázel vyhynulý živý plot, udělali se okrasné pěšinky a bylo odpracováno zůčastněnými 21 členy 354 hodin zdarma. Dne 25 června 1949, převzala obec Baráčníků patronát nad Mateřskou školou ve Včelné.

Na darech bylo dáno:

Na opravu školky: