Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl III - Zlikvidování obchodů

Kronika Včelné, díl III., r. 1950

Zlikvidování obchodů

Socializace vesnice si vyžaduje stále nové úpravy a přeměny a tak i u nás na Včelné došlo 1.1.1950 k likvidaci obchodů nalézajících se v soukromém vlastnictví. Byl zdrušstevněn nejdříve obchod a pekařství soudruha Karla Miesbauera1.10.1949, dále byl zdrušstevněn obchod Terezie Babkové, 1.1.1950. Pekařství a obchod s. Antonína Kotýnka zdrušstevněn 1.1.1950. Obchod uhlím p. Dudáka byl zkomunálněn, a obchody p. Housky Jana, a p. Vávry Jana byli zlikvidovány. Řeznictví p. Vojtěcha Petra bylo zdrušstevněno.