Z kroniky Včelné díl III - Rok 1950

Kronika Včelné, díl III., r. 1950

O roku 1950

Rok 1950 přichází po splnění prvého roku Gottwaldovy pětiletky a započetím druhého roku. Čekají na nás také v naší obci velké úkoly, které je potřeba zvládnouti. Obec Včelná je výhradně obcí dělnickou, tak, že většina je pracujících kteří musí jezdili každý den do zaměstnání, ale přesto je tu mnoho občanů, kteří dbají na vybudování obce. Toto budování se děje tím, že opravy ulic a všechno podnikání se provádí svépomocí a brigádami. Jsou zase také lidé, kterým vybudování obce, nikterak na srdci neleží, to jsou však jenom jednotlivci, kteří mají zájem jenom o sebe, a na celek nehledí. Přehlížím tento nezájem, později, až obec bude brigádnickou prací zkrášlena, musí si říci tito liknavci: je zase vidět něco pěkného, a já k tomu svojí rukou vůbec nepřispěl, moje děti nebudou moci říci, na tomto díle pracoval můj otec. Jinak život v obci probíhal ve stále stejných kolejích. Veliká péče se věnovala na přípravu oslav dělnického svátku 1 máje. Oslavy se konali společně, byli ustanoveny dvojice, které zvali všechny občany k účasti, což se skutečně vydařilo a oslava 1 máje byla pěkná.

14. května probíhala v celém československu světová mírová akce. Ve Včelné se této akce zůčastnili všechny složky nár. fronty pod vedením svazu přátel sovětského ruska. V dubnu bylo oslaveno 80 výročí Vladimíra Iljiče Lenina, za účasti celé národní fronty ve Včelné, této oslavy se zůčastnili též krajská politická škola K.S.Č. ze Sokolova v Poříčí. Ve Včelné byla vždycky bytová kalamita, a máme všelijaké potíže s byty do dnes. Stanou se při stěhování i všelijaké příběhy. Tak se nám stalo i když se nám sem přistěhoval pan Komárek, který si vyměnil byt s p. Dresslerem, po Evě Černé. Je to dům se dvěma byty. Ve druhém bytě v podkroví bydlí pan Benda. I umínil si pan Komárek, že musí dostati celý dům, a postaral se o to u vyšších úřadů, a pan Benda měl být uředně vystěhován. K uřednímu výkonu však nedošlo. Občané ze Včelné se sešli k tomuto výkonu a vymohli na lidosprávě zrušení. Tudíž p. Benda bydlí dál ve svém bytě. Také jsme tu byli zamořeni mandelinkou bramborovou a 6.8. se našlo na poli ve 4 chalupách 26 brouků a na tisíce vajíček, přišla na ní žákyně Poříčské školy Marie Hermanová.