Z kroniky Včelné díl III - Baráčníci

Kronika Včelné, díl III., r. 1950

Baráčníci

Velkou činnost vyvíjela v tomto roce obec Baráčníků, jak již bylo napsáno, převzali Baráčníci patronát nad mateřskou školkou. Jelikož bylo zvykem každý rok uspořádat pro děti vánoční nadílku, jednalo se i v minulém roce o tom, a bylo usneseno, z důvodů těch, že nebylo možno sehnati tolik potřebných věcí na nadílku, poněvadž to ještě bylo všechno vázaný na lístky, zakoupili loutkové divadlo, což bylo také provedeno. S. Ondra obstaral zakoupení loutek, a společně se upravilo jeviště v hostinci u Pýchů. V neděli dne 5 března 1950 byla zahájena herní loutková scéna pro ty nejmenší ze školky, těm také to divadlo patřilo. Aby to bylo účelnější, pořádalo se to první představení slavnostnější. Když se sešlo malé i velké publikum, rychtář Josef Musil uvítal všechny přítomné, poděkoval všem kteří se o zřízení divadla přičinili a všem kteří se dobrovolně nabídli, že budou při divadle učinkovati. Po tomto aktu byla zahájena scena hrou "Hloupý Honza a král", učinkovali manžele Zasadilovi, s. Ondra Frant., s. Pilz Frant. a s. Ryba. Představení se velmi líbilo jak dětem tak i dospělým a bylo vybráno na dobrovolném vstupném 845˙- Kčs, které obec Baráčník použila ku zlepšení divadla. Mimo práce pro školku Baráčníci darovali

věcnou nadílku do školy v Poříčí: