Z kroniky Včelné díl III - Svaz přátel SSSR

Kronika Včelné, díl III., r. 1950

Svaz přátel SSSR

Svaz přátel sovětských socialistických republik, byl založen na Včelné 23.VI.1945, první ustavený výbor byl: předseda Jan Houska, jednatel Vávra Jos., pokladník Kárl Tomáš. Za tyto zpáteční léta nemohl jsem činost této organizace podchytit až do r. 1950. Svaz přátel SSSR organisoval všechny vzpomínkové oslavy za účasti všech korporací a hlavně za pomoci Osvětové besedy. 22. dubna bylo oslaveno 80té výročí narození Vl. Iljiče Lenina, za účasti celé národní fronty. Této slavnosti se zúčastnila krajská politická škola K.S.Č. která toho času byla v Poříčí v ozdravovně Sokolov. 14. května probíhala v celém československu světová mírová akce, ve Včelné se této akce zúčastnili všechny korporace pod vedením Sv. P. S.S.S.R.