Z kroniky Včelné díl III - Celostátní

Kronika Včelné, díl III., r. 1950

Celostátní

V tomto roce bylo odhaleno mnoho zrádců a špionů většinou z řad církevních hodnostářů, kteří byli spravedlivě potrestáni.