Z kroniky Včelné díl III - Svaz žen československých

Kronika Včelné, díl III., r. 1950

Svaz žen československých

Svaz žen československých byl založen 1.10.1950, před tím eksistovala Rada žen která založením svazu žen byla rozpuštěna. Ženy se do práce opravdu zapojili a pomáhali kde bylo třeba v lese, na polích a i organisačně byli hodně činné.