Z kroniky Včelné díl III - Jak jsme se bavili

Kronika Včelné, díl III., r. 1950

Jak jsme se bavili

Jako každoročně byli pořádány plesy od K.S.Č., od Baráčníků a Hacický a mimo toho tradičně pořádala obec Baráčníků letní slavnost a Hasiči posvícení, návštěva bývá vždycky pěkná, neboť na Včelné se rádo tancuje a naši občané jsou veselí. Výnos z těchto zábav se dává zase na dobré účely jak již je psáno. Jenom je chyba že tu máme malý taneční sál. Ale je tu zájem o postavení kulturního domu tak doufáme, že ke stavbě dojde.