Z kroniky Včelné díl III - Dodávky zemědělských produktů v roce 1951

Kronika Včelné, díl III., r. 1951

Dodávky zemědělských produktů v roce 1951

Mléko