Z kroniky Včelné díl III - Hasiči

Kronika Včelné, díl III., r. 1951

Hasiči

Hasiči měli jenom jeden zásah k ohni do Roudného. To je právě štěstí, čím méně zásahů tím lépe. Jinak neměli nic důležitého, než to, že jím o posvícení vyhrávala kapela Babouků.