Z kroniky Včelné díl III - Celostátní

Kronika Včelné, díl III., r. 1951

Celostátní

V roce 1951 byl odhalen zrádce a špion Šlink v Brně a s ním ještě mnoho jeho pomocníků. Mezi nimi Švermová, manželka národního hrdiny Jana Švermy, kterého celý národ ctí a bude ctíti po věky čest jeho památce.