Z kroniky Včelné díl III - Baráčníci

Kronika Včelné, díl III., r. 1951

Baráčníci

Dne 7. července oslavila obec Baráčníků 15ti leté trvání, jež se datovalo na 29.II.1951. Při slavnosti která se konala v hostinci u Kalkušů, byla odbývána "Zlatá svatba" souseda a tetičky Hankovcových, kteří spolu prožili 50 let svého manželství. Přitom byla též předvedena "Staročeská svatba", kterou představovali manžele Stanislav a Božena Petrákovi. Na této slavnosti měla obec Baráčníků velmi pěkný úspěch a z výnosu darovala na kulturní dům 10.000˙- Kčs, kterýžto obnos byl k rukám předsedovi M.N.V. soudr. Štaubrovi vyplacen. V čele obce stál rychtář Jakub Placer, syndik Fišer Jan, berní Princ Prokop.