Z kroniky Včelné díl III - Klub R.O.H.

Kronika Včelné, díl III., r. 1951

Klub R.O.H.

Klub R.O.H. byl na Včelné založen 26.4.1951. Pokračoval v činnosti bývalého ochotnického spolku „Včela”, který byl likvidován. Předsedou byl zvolen soudr. Folda Antonín učitel. Klub má dva odbory, dramatický a šachový. V květnu 1951 sehrál klub R.O.H. divadelní hru od Aloise Jiráska „Obec” která měla velký úspěch.