Z kroniky Včelné díl III - Svaz žen československých

Kronika Včelné, díl III., r. 1951

Svaz žen československých

Musím se také zmíniti o práci našich žen. Ženy na Včelné se zapojili do budovatelské práce na všech usecích budovatelského usilí. Dík jejich předsedkyni soudružce Střelečkové, pracovali na brigádách na státním statku v Poříčí při plení brambor, buríny a kdy toho potřeba vyžadovala. Jejich činnost zasluhovala velkého uznání. Projevili se i po stránce kultůrní, založili si zde pěvecký kroužek, jako dirigenta měli svazáka Vančuru, pěkně jím to šlo, tak že se nemuseli báti nikde veřejně vystoupiti.Hlavní vystoupení zde měli, když tu byl soudruh poslanec Štětka, který je také pochválil a jejich činnost vyzdvihl.