Z kroniky Včelné díl III - Zábavy

Kronika Včelné, díl III., r. 1951

Zábavy

Je povinností každého občana býti pracovitým, dbáti povinností občanských a budovati svojí krásnou vlast. Aby jsme k tomu ke všemu měli dosti sil a velkou chuť k této práci, potřebujeme se také veseliti a baviti. K tomu nám posloužili následující podniky. První zábavou byl ples který pořádala naše strana komunistická. Druhý ples pořádali hasiči, třetí baráčníci. Na konec pořádala p. Kalkušová zábavu. V letě pořádala obec Baráčníků, jak je již shora psáno, 15leté trvání obce. Jako každým rokem pořádali hasiči posvícenskou zábavu. Ku konci roku pořádal Místní národní výbor zábavu silvestrovskou, na které hrála domácí hudba, nazvaná „Šlak a Hrůza”, byl to totiž harmonikářský šraml.

Toto zasluhuje zmínku jak povstala domácí hudba. V ulici Benešově bydleli 4 sousedi, kteří hráli na harmoniky. Sešli se jednoho letního večera a soudr. Fišer navrhl, což aby jsme si zahráli, jestli nám budou ty naše nástroje ladit. Soudruh Hůlka souhlasil a ono to ladilo. Za chvíli přišel s harmonikou sous. Petřík a už se hrálo. Začala se scházeti chasa jak mladá tak i stará, a bylo veselo, zpěváci již se také našli, a koncerty se pak opakovali častěji. Před silvestrem při dovážení kamene na stavbu kulturního domu říká předseda M.N.V. s. Štauber s. Fišerovi, soudruhu potřebovali by jsme udělat něco na silvestra, ale potřebujem nějakou lacinou hudbu, aby jsme něco na ten kulturňák vydělali. Co říkáš vy tam u Vás hrajete na ty harmoniky, nemohli byste to vzíti a zahrát nám. Řekl jsem mu když budete s tou naší muzikou spokojeni proč ne! Tak jsme udělali pár zkoušek, přidal se k nám s. Jiřík, soudr. Mikšovský s trubkou, s. Pilz tloukl buben a ono se to povedlo. Předseda Štauber udělal dobrou přípravu, rozeslal zváti dvojice a návštěva na silvestra byla tak veliká, že nebylo takové návštěvy na žádném plese co se jich zde pořádalo. Hudba byla sestavena 4 heligonky, jedna chromatika s. Jaukera, dvě trubky a buben. Výsledek byl skvělý na kulturní dům bylo dáno z čistého zisku 7.830˙- Kčs, od té doby byla domácí hudba ještě mnohokrát používána. Pro tuto zábavu byla složena píseň, kterou zde opíšu.

I.
Stavěli Včelňáci nový dům kultůry
[:nemohli dostati od nikud podpory:]
II.
Zbourali mašinhaus v Rožnovskej cihelně,
který pak složili na Jarošovině.
III.
Sháněli brigády, rozhlas řval celý den,
mysleli, že bude postaven za týden.
IV.
Utek rok další zas, Štaubrovi zbělel vlas,
vždyť už to shánění vskutku by sebral ďas.
V.
Je třeba matriál, je třeba trámoví,
nikdo mu chudáku, kde ho vzít nepoví.
VI.
Peníze prý nemá, zadarmo nic není,
a tak vždy uředně ňákou věc zabaví.
VII.
Kácíme, krademe, kde jen co se dá vzít,
jinak to nepujde, když chcem kulturňák mít.
VIII.
Penízky poskrovnu vždy někdo podstrčí,
a tak vždy kulturňák o kousek poskočí.
IX.
Brigády si Mrázek rozdělí na čety,
jedny zdí a druhý shánějí pečeti.
X.
Pečeti na plány, co se smí udělat,
nakonec se zjistí, že se zdí všelijak.
XI.
Tam kde měl být záchod bude teď kantýna,
aby při zábavě mohla být hostina.
XII.
Až bude hotovo, bude to veselí,
tam budou moct tančit i báby s postelí.
XIII.
To bude nádherný, až bude hudba hrát,
a všichni najednou budou moct tancovat.
XIV.
Od dneška do roka se tam snad sejdeme,
a věřte, že se tam všicinky vejdeme.
XV.
Pak dáme Štaubrovi to první sólo hrát,
nejvíc se zasloužil o ten náš kulturák.
XVI.
Teď zatím všecinky ruce k dílu dejte,
na ňáký mozoly při tom nekoukejte.
XVII.
Třebas i korunkou můžete podpořit,
aby ten kultůrák mohl být co nejdřív.
XVIII.
Když se nám to dílo do zimy podaří,
prokážem před každým, že jsme hospodáři.
XIX.
Budem mít biograf, budem mít dívadlo,
jen aby to všechno moc dobře dopadlo.
XX.
Potom snad bude stát pro tohle všechno už,
aby na tu Včelnou protáhli trolejbus.
XXI.
Pak bude spojení, které jsme chtěli mít,
a proto musíme kulturák postavit.

Toto je píseň složená k silvestrovské zábavě B. Houskou st.

Mimo zábav tanečních pořádali se také zábavy kulturní a sportovní. V srpnu se pořádal na Včelné sportovní den, závody v běhu a dvě fotbalová utkání, tento podnik se vydařil. Ostatně na Včelné se ještě nestalo aby se některý podnik nevydařil.