Z kroniky Včelné díl III - Stavební ruch

Kronika Včelné, díl III., r. 1951

Stavební ruch

Postavil si z gruntu Čížek Josef, Čížek Arnošt, Drha přístavba, Mrázek přístavba.