Z kroniky Včelné díl III - Životní úroveň

Kronika Včelné, díl III., r. 1951

Životní úroveň

Ještě je třeba se zmínit o životní úrovni lidu zde na Včelné. Je zde samý pracující lid, všech oborů, práce je dost, není žádný bez zaměstnání, tak, že není bídy ani hladu, jako to bývalo za prvé republiky kdy nebyla práce. Je ještě o některé věci nouze, ale to hlavní se dostane. Lidé žijí dobře, a dobře chodí ošaceni. Děti jsou v pořádku pro ty malé je tu mateřská školka, tak, že je i o ty nejmenší dobře postaráno a matky mohou klidně odejíti do zaměstnání, a nemusí se o svoje miláčky báti. Dobrá úroveň je znáti i na tom, že je na Včelné přibližně kolem 50 motocyglů, v každé rodině radiopřijímač, pračky a všechny možné vymoženosti.