Z kroniky Včelné díl III - Činnost spolků

Kronika Včelné, díl III., r. 1952

Činnost spolků

V roce 1952 začala široce rozvíjet činnost Újezdní osvětová beseda se sídlem v Rožnově. Vedoucím byl s. Buřič učitel v Rožnově. S. Buřič měl velký zájem o kultůru ve Včelné. Na schůzi, dne 31.1.1952, bylo usneseno, že místní klub R.O.H. který nerozvíjel dostatečnou činnost, přejde do Újezdní osvětové besedy jako dramatický kroužek, kde bude míti větší pole působnosti, což se také stalo. S. Buřič skutečně obětavý pracovník, měl zde již mnoho přednášek, spojených s předváděním poučných filmů.