Z kroniky Včelné díl III - Svaz žen

Kronika Včelné, díl III., r. 1952

Svaz žen

Svaz žen měl 120 členek, měli založen pěvecký kroužek, pěkně si vedli, udělali mnoho vystoupení, hlavní bylo, když tu byl poslanec Štětka, který je pochválil. Dirigoval jim svazák Vančura. Pro nějaké nedorozumění mezi nimi, a snad částečně i vinou dirigenta se bohužel kroužek rozpadl. Jinak práce svazu žen zasluhuje uznání, pomáhali kde bylo třeba, na kult. domě, při čištění brambor od plevele a řepy, na vysazování stromků, na sušení cena, na sběru železa, při hledání mandelinky bramborové a.t.d. Hlavní a důležitou pomoc poskytli státnímu statku v Poříčí.