Z kroniky Včelné díl III - K.S.Č.

Kronika Včelné, díl III., r. 1952

K.S.Č.

K.S.Č. připravovala májové oslavy velmi pečlivě, a také skutečně to mělo pěknou odezvu v našem májovém průvodu. Měli jsme připravenou skupinu, která představovala spolupráci všech národů, za mír. Byl v ní černoch, aráb, a ostatní členové všech národů. Udělalo to v Budějovicích velkou sensaci. Tuto skupinu připravil s. Střeleček. Dosud jsem se nezmiňoval o práci K.S.Č., musím však podotknouti, že veškeré dění v obci a podnět k práci pro naší obec, vychází z naší komunistické strany a za dobu od r. 1945 od kteréžto doby má strana co mluvit do záležitostí obce, se již mnoho k lepšímu v naší obci změnilo.