Z kroniky Včelné díl III - Svaz české mládeže

Kronika Včelné, díl III., r. 1952

Svaz české mládeže

Sv. české mládeže vyvíjí slabou činnost přesto, že jej všechny složky podporují, žije jen aby žil. Podniky pořádají jen potud aby se finančně udrželi a to je podnik o masopustě předvádění staročeských koledníků. Letos chodili 15 února ve Včelné a v Kam. Újezdě a Boršově, vyneslo jím to 16.000˙- Kčs. Večer jím hrála domácí hudba.