Z kroniky Včelné díl III - Svaz přátel sovětského ruska

Kronika Včelné, díl III., r. 1952

Svaz přátel sovětského ruska

Svaz přátel sovětského ruska na výroční členské schůzi, která se konala 22.III. předvedl film „Stavby sociálismu na Urále”, 19.VII na kulturní besedě předvedeny 3 filmy „Veliké stavby socialismu”, „Karban v pekle” a „Olecaudrův soubor”. Dne 18.11. divadelní představení „Kolébka” dával dramatický kroužek všeobecné nemocnice z Č. Budějovic.