Z kroniky Včelné díl III - Baráčníci

Kronika Včelné, díl III., r. 1952

Baráčníci

Baráčníci mají v obci 105 členů, z toho je 50 tetiček a 55 sousedů. V únoru pořádali staročeský bál, v červnu zahradní slavnost. Vedli si velmi dobře, pomáhali při vybudování kulturního domu, na lesních pracích, i v zemědělství. Odpracovali na brigádách na vysazování stromků 850 hodin, na žnových pracích 1.150 hodin, celkem 3.000 hodin. Přitom pomáhali i finančně, na stavbu kultůrního domu darovali 14.000 Kčs., na mateřskou školku 2.000 Kčs., ve prospěch bojující Koreje 500˙- Kčs., celkem 16.500˙- Kčs. Některými členy od K.S.Č. byli Baráčníci podceňováni, ale jejich práce pro vybudování Včelné zasluhuje nejen zmínku ale náležité uznání. Kdyby jsme spočítali obnos který již obec Baráčníků za pár let od okupace na různé dobré účely darovala, byla by to již pěkná suma. Nehledě ještě k práci kterou někteří členové Baráčníků vykonali. Ku jmění si pomáhají Baráčníci pořádáním zábav a obětavostí některých tetiček. Tento rok byla obec vedena rychtařem Placerem a syndikem Karlem Rudolfem, a berním Princem.