Z kroniky Včelné díl III - Stavební ruch ve Včelné

Kronika Včelné, díl III., r. 1952

Stavební ruch ve Včelné

Mimo kulturního domu, stavěl soudruh Nováček Tomáš ze základů novou chalupu, p. Ciml přístavbu. Přes Včelnou se opravovala silnice.