Z kroniky Včelné díl III - Celostátní

Kronika Včelné, díl III., r. 1952

Celostátní

Byla souzena banda Slánského a odsouzena k trestu smrti. Tato banda napáchala mnoho zla pro republiku a pro celý národ, prováděla sabotáže, špionáž, a pracovala ku zničení celého státního hospodářství. Hlavou této bandy byl Slánský který se vloudil do strany K.S.Č. jen za tou podmínkou aby mohl škoditi. Prozíravostí našeho presidenta Klementa Gottwalda byli jeho zrádné spády vytaženy na světlo a banda zlikvidována.