Z kroniky Včelné díl III - Na závěr roku

Kronika Včelné, díl III., r. 1952

Na závěr roku

M.N.V. ze silvestrovské zábavy zbylo na kulturní dům 2.823˙- Kčs. Tím jsme ukončili rok 1952, a těšíme se co nám dobrého přinese rok 1953.