Z kroniky Včelné díl III - Události v obci a stavba kulturního domu

Kronika Včelné, díl III., r. 1953

Události v obci a stavba kulturního domu

1. března se začalo zdít na kulturním domě, ale počasí bylo ještě špatné a kazilo to úspěch v práci. Dne 8.4. se začal bourat Jarošů barák. Práce na kulturním domě pokračovala, zapojili se ženy a chtějí to dát okolo staveniště do pořádku aby to bylo na 9. květen pěkné, neboť se dělala příprava na slavnost poklepu základního kamene.

V únoru byla na zastávce Včelná špatně hozena výhybka nákladnímu vlaku, a on vjel zadním koncem na jinou kolej a jeden vůz se převrhl. K neštěstí nedošlo, ale vznikla tím veliká škoda.

Benešova ulice byla přejmenována na ulici Vithanovu, na paměť jeho práce pro pracující lid zde ve Včelné, za bývalé první republiky.

Dne 20.VII. byly rozměřovány stavební místa pro Karla Ziegermachera a pro Fr. Trpáka na pozemku p. Troupa ze Slavče.

Při sbírání lesních plodin ranila mrtvice s. Pelecha a byl ihned mrtev.

Dne 20.VII. byli hoši u odvodu a byli odvedeni: Hůlka Jan, Vančura Karel, Nýdl Bohouš, Kubera Josef, Čutka Jos., Vávra Jos., večer měli věneček, hrála jím domácí hudba.

V Poříčí se nechala přejeti vlakem p. Janurová, není mi známo z jakého důvodu.

Dne 1.11. postavil Rudolf Čížek chatu za 12.000 na splátku na 3 roky.

Dne 1. března se začalo pracovat zase znovu na kulturním domě, 8.4. se začal bourat jak jsem již shora uvedl Jarošů barák a do května zmizel, zůstala po něm jen hromada materiálu. Po 1. máji který byl pěkný, neboť celý týden před 1. májem pršelo a na 1. máje znova vysvítilo usměvavé slunečko. Průvod ze Včelné byl plně zastoupen, ale v Budějovicích se to rozběhlo jako když střelí do vrabců, a hlavní průvod po městě, byl Včelné pro ostudu, protože šlo asi 15 lidí, čímž byl vinen předseda s. Ondra, který odvedl lidi k autu a jeli před průvodem domu. Odpoledne byl májový věneček, hrála domácí hudba.

Dne 2. máje se pracovalo na zasazení základního kamene, s letopočtem, 9. května byla slavnost poklepu základního kamene na kulturním domě. Celý den přeprchalo (přeháňky). Zahradní slavnost se musela odbývati v sále u Kalkušů. Postup slavnosti byl následující: Hlavním pořadatelem slavnosti byl s. Jan Houska. Baráčníci převzali patronát nad dostavbou kulturního domu, a hlavně se přičinili o účast okolních obcí na této slavnosti. V půl třetí odpoledne /ve 14˙30/ se šlo s hudbou a s prápory na nádraží přivítat hosty kteří přijeli vlakem. Odtud byl průvod na staveniště k domu. Slavnost zahájil s. rychtář Pavlíček krátkým proslovem, a přivítal všechny hosty. Potom předal slovo předsedovi Místního akčního výboru soudr. Miesbauerovi, který vybízel občany ke spolupráci, aby jsme stánek kultůry brzy dokončili. Po něm měl slovo předseda M.N.V. s. Štauber, který poukázal na překážky, které jsme měli a které ještě budeme míti ale, že je všechny překonáme. Naposled za 9. Župu krásným projevem ukončila tetička Halešová z Budějovic tento akt. Předseda Štauber provedl, přesto, že mu do toho silně pršelo, poklep a zedníci Placer Jakub a Fišer Jan, zazdili láhev s pamětním písmem do základního kamene kulturního domu ve Včelné dne 9.V.1953.

Pergamen uložený do láhve:

Přátelé soudruzi a soudružky

Až jednou dojde ku přestavbě tohoto kulturního stánku a najdete tuto pamětní listinu, nebude z nás kteří jsme tuto budovu stavěli snad nikdo mezi Vámi; Vám na vědomost dáváme, že stavba byla započata roku tisícího devítistého padesátého prvého, druhého září, 2.IX.1951. Vložení tohoto pergamenu bylo roku 1953, 9. května, při slavnosti poklepu základního kamene, do základů předsálí, neb hlavní budova je již toho času postavena. Při této příležitosti převzala naše obec Baráčníků patronát nad touto stavbou, neb její příslušníci měli velký podíl na tomto díle, jak prácí tak i po stránce finanční. O tom ta jakých potíží a těžkostí se tento stánek budoval, sdělujeme jen tolik: Stavbu prováděl M.N.V. a to čistě brigádnickou pomocí, s občany naší obce, a to takřka bez peněz, pomocí sbírek, z výtěžků zábav a podobně. S dokončením stavby počítáme rok 1954. Včelná dne 9. května 1953.


K.S.Č.
Ondra Frant.