Z kroniky Včelné díl III - Spolkový život na Včelné

Kronika Včelné, díl III., r. 1953

Spolkový život na Včelné

Dne 1. ledna 1953 přenesla újezdní osvětová beseda své sídlo do Včelné. Vedoucí je soudruh Buřič učitel v Rožnově. Dramatický kroužek U.O.B. sehrál divadlo 28. - 29. března 1953 „Paličova dcera” od J.K.Tyla. 11. - 12. řijna „Ženitba” od Gogola. Dále byla hrána „Vojnarka”. Všechny hry se líbili a byli slušně navštíveny. Kritika herců byla příznivá, zvláště dobře se uvedla paní Kaňková, Kaňka mládežník, Hůlka Jan a Zdena Petroušková.

19.12. zaregistrovala Újezdní osvětová beseda ve Včelné domácí hudbu jako hudební kroužek újezdní osvětové besedy. Kapelník Petřík Josef.