Z kroniky Včelné díl III - Svaz přátel sovětského ruska

Kronika Včelné, díl III., r. 1953

Svaz přátel sovětského ruska

Svaz přátel sovětského ruska se všemi složkami, uspořádal oslavu únorového vítězství, dne 7.III. konal výroční schůzi. Dne 20.8. schůze s filmem „Zlatokopova přísaha” velmi pěkný film. Dne 21.10. bylo slavnostní zahájení II. běhu lidového kursu ruštiny ve Včelné s filmem „Lenin v Praze”.