Z kroniky Včelné díl III - Výbor žen

Kronika Včelné, díl III., r. 1953

Výbor žen

Výbor žen byl ustaven 1.1. na místo svazu žen, předsedkyní s. Anežka Střelečková. 17.I. uspořádal výbor žen hody, hrála domácí hudba. Z výtěžku darovali ženy 3.000 Kčs na kulturní dům.