Z kroniky Včelné díl III - Baráčníci

Kronika Včelné, díl III., r. 1953

Baráčníci

Baráčníci mají 96 členů s toho 47 žen 49 mužů, obec měla tento rok pokles členstva, někteří vystoupili, někteří se odstěhovali. Členové Baráčníků se všemožně snaží, na vybudování kulturního domu, kde odpracovali 1.560 hodin, v zemědělství 800 h. a na vysazování stromků 640 h, celkem 3.000 h. Na darech vyplatila obec, prostřednictvím svého berního Prince

pro stavbu kulturního domu