Z kroniky Včelné díl III - Zemřelí občané

Kronika Včelné, díl III., r. 1953

Zemřelí občané

Letos si zubatá na Včelnou usedla a zkosila zde 8 našich sousedů a sousedek, byli to následující: Černá, Bohdalová, Hošek Kašpar, Dvořák, Hůlková Marie, Cettl Jan, Urbanová, Kaňka Josef.