Z kroniky Včelné díl III - Celostátní události

Kronika Včelné, díl III., r. 1954

Celostátní události

Volby do místních, okresních a krajských národních výborů, byli stanoveny na den 16. května 1954. V naší obci bylo ustanoveno 9 obvodů spadajících pod jeden volební okrsek. Pro těchto 9 obvodů bylo sestaveno 9 volebních obvodních komisí. Předsedové komisí: Houska Jan, Černý Bohumil, Maxa Václav, Školák Alois, Šmídová Marie, Kalkuš Jarom., Kouba Tomáš, Babka Jan, a Vinický Alois. Předseda místní vol. komise: soudr. Zikeš Josef. Okrsková vol. komise se skládala: předs. Fišer Jan, náměstek Vavroch Rudolf, tajemník Vávra František, členové: Babka Frant., Fiala Karel, Vančura Karel, a Rataj Stanislav. Zástupci dohledacích orgánů, Ondra Frant., Houska Bedřich, Hrdlička Frant., Žáková Ter. Volby probíhali v klidu při dobré náladě, hlasování zahájeno ráno v 7 hodin. Již před otevřením volební místnosti, která se nacházela u Kalkušů, čekali někteří voliči aby odevzdali svuj hlas. Včelenští Baráčníci přišli k volbám v krojích a volili hromadně. Poslední voliči přišli v 16.30 h. Stížnosti žádné nebyli, a žádosti jen o informace, hlavně starších lidí, jak si mají při volbách počínat. Úderem 18 hodiny byla místnost volební uzavřena a přikročeno k sčítání hlasů. Bylo 647 voličů, volebních průkazů bylo vydáno 15, celkem 662 voličů, s toho žen 367, mužů 295. Odvolilo 645 voličů, 15 na průkazy volilo jinde. 2 voliči nevolili. Platných lístků bylo 642, neplatné 3. Pro bylo 575 hlasů, proti 67 hlasů. Kandidáti zvolení do M.N.V.

1. obvod: