Z kroniky Včelné díl III - Baráčníci

Kronika Včelné, díl III., r. 1954

Baráčníci

Dobrou masovou složkou je u nás obec Baráčníků, v čele s rychtářem Pavlíčkem. Tato obec má veliké zásluhy na udržovaní mateřské školky a na dostavbě kulturního domu, kde pomáhá jak finančně tak i prací členů.

Na darech přispěla obec Baráčníků 100˙- Kčs mládeži, S.Č.M. a 500˙- Kčs na mateřskou školku. Do voleb šli Baráčníci v krojích a manifestačně, jak do voleb M.N.V. tak i do voleb národního shromaždění.

Obec pořádala jeden ples a v létě dožinkovou slavnost. Oba podniky se vydařili a splnili svůj účel jak po stránce finanční tak i zábavní. Brigádních hodin odpracovali členove Baráčníků: na kulturním domě 1.500 hodin, na zajištění mírových žnových prací 730 hodin, na lesních brigádách 640 hodin a jiné ruzné práce 1.800 hodin. Celkem bylo odpracováno obcí Baráčníků 4.670 hodin. Zasluhuje tudíž tuto práci budovatelskou zaznamenati do této kroniky, a přáti obci Baráčníků mnoho zdaru plodné práce v dalších příštích letech.