Z kroniky Včelné díl III - Spolkový život ve Včelné

Kronika Včelné, díl III., r. 1954

Spolkový život ve Včelné

Včelná je obec politicky na výši, převládá pracující lid většinou organisovaný v K.S.Č. Jiná politická strana na Včelné dosud neexistuje. U strany komunistické byl zvolen r. 1945 předsedou s. Ondra František a byl až do r. 1953, a proto, že měl vyšší funkce a byl velmi přetížen, žádal o sproštění funkce předsedy; Bylo mu vyhověno a byl zvolen předsedou s. Zikeš Josef.

Strana je jako vedoucí složka ve státě a proto i současně u nás v obci. Strana K.S.Č. dává podnět ku zlepšení naší obce a k vybudování naší vlasti. Strana pořádá každý měsíc členskou schůzi a každý týden výborovou schůzi. Mimo toho se konají veřejné schůze a hovory s lidem. Strana měla zvláště letošní rok mnoho práce s organisováním předvolebních prací. Všechny oslavy památných dnů organisuje strana, s organisacemi narodní fronty. Strana byla u nás založena 20.V.1945 po okupaci. Strana od počátku svého založení pečovala o plnění všech povinností lidem k státu. Zvláště se starala o plynulý chod polních prací. Zajišťovala brigádníky pro zemědělské práce v době žní a o včasné splnění zemědělských dodávek. Strana dbala, aby měla kontakt se všemi masovými složkami, a ve spolupráci s nimi přenášela všechny zkušenosti prostřednictvím svých členů do těchto složek. Největší práce čekala stranu s přípravou voleb do M.N.V. a do národního shromaždění. Bylo nutno vyhledati vhodné soudruhy a soudružky i nestraníky za agitátory, do volebních komisí a volby s úspěchem provezt. Tuto práci strana skutečně čestně provedla a úspěch byl na 100 procent zaručen.

Členové K.S.Č. mají velký podíl také na přidělování finančních prostředků pro naší obec hlavně na stavbu kulturního domu, jako s. Pilz Frant., s. Folda Antonín, spojení s komunálními podniky udržuje s. Střeleček Josef, a když už je nám nejhůře, obrátíme se na komunál ten nás musí vytrhnout poněvadž k práci kterou mu zadáme si musí též dodati materiál o který nám nejvíc jde. Strana je u nás s jejími členy hybnou pákou všeho dění na Včelné.