Z kroniky Včelné díl III - Osvětová beseda

Kronika Včelné, díl III., r. 1954

Osvětová beseda

Velmi pěknou činnost vyvíjela místní osvětová beseda, s vedoucím s. Buřičem, učitelem z Rožnova. Pracovala jako po stránce politické, tak i kultůrní. Její práce je spojena většinou se svazem přátel SSSR. Pořádala několik přednášek s filmem a sice: 21.I. vzpomínkový večer k umrtí Vl. I. Lenina, s filmem „bylo to v máji”. 5.II. se konala diskusní beseda o M.N.V. a o nových zákonech, schůze měla pěkný průběh, hovořil vedoucí tajemníků s. Gilert a s. Buřič. 24.II. projev s. Vyžrala a s. Buřiče k únorovým událostem, s filmem „Temno” který se bohužel pro vypnutí proudu nedohrál. Dne 6.4.54 natáčel státní rozhlas z Čes. Budějovic záběry osvětové besedy ve Včelné, diskuze o spolupráci národní fronty, a všech složek zastupovaných v osvětové besedě. Dále úryvek z Jiráskovy divadelní hry „Vojnarka”. Dne 14.4. ve středu byl tento úryvek vysílán Budějovickým rozhlasem. 27.IV. se konala předvolební schůze, po schůzi účinkoval vojenský soubor z letiště jako kulturní vložka. Dále sehrál dramatický kroužek osvětové besedy divadelní hru „Okenko”.