Z kroniky Včelné díl III - Požárníci

Kronika Včelné, díl III., r. 1954

Požárníci

Požárníci se též letošního roku zapojili do práce národní fronty, za vedení br. Černého Bohumila jako starosty, br. Cigrmachra st. jako velitele. Do voleb Nár. shromaždění se dostavili manifestačně v krojích, a zůčastňují se všech veřejných podniků.