Z kroniky Včelné díl III - Svaz přátel sovětského ruska

Kronika Včelné, díl III., r. 1954

Svaz přátel sovětského ruska

Svaz přátel sovětského ruska pracuje pod vedením předsedy s. Bláhy Frant. ale největší podíl na práci má jednatel Bláha Jan. Organisuje kurs ruštiny a obětavě přikládá ruku k dílu kde je toho potřeba. Sv.Č.S.P. uspořádal v únoru výstavu Alšových kreseb a promítl film o „Fučíkovi” a „Tajné poslání”.