Z kroniky Včelné díl III - Tělocvičná jednota

Kronika Včelné, díl III., r. 1954

Tělocvičná jednota

Tělocvičná jednota dobrovolné sportovní organisace Sokol Včelná: Na základě výnosu, který vydala vláda a strana o rozvoji tělesné výchovy a sportu; ustavila se na schůzi osvětové besedy 13.12.1953, tělovýchovná jednota, dobrovolné sportovní organisace Sokol Včelná která má zkrácený název, T.J.D.S.O. Sokol Včelná.