Z kroniky Včelné díl III - Jaký byl rok 1954

Kronika Včelné, díl III., r. 1954

Jaký byl rok 1954

Jaký byl rok 154 po stránce zábavné a kulturní. První všedělnický ples pořádala strana K.S.Č. Druhý byl ples baráčníků dne 13.II. Mládež pořádala masopustní zábavu s předváděním koledníků, v sobotu v městě, v neděli v K. Újezdě a na Včelné, a večer věneček.

Kultůrní podniky byli následující:

8.III. mezinarodní den žen s filmem

28.III. Sokol, okresní běh a fotbalové utkání

10.IV. Osvětová beseda dram. kroužek divadelní hru „Okenko”

8.V. Narodní fronta pořádá zabavu ve prospěch S.Č.M. (mládeže)

4.V. Sokol okresní spartakiáda ve Včelné

28.IX. Dožinková zábava pořádají Baráčníci

14.XI. Posvícenskou zábavu pořádají požárníci

K výročí řijnové revoluce byl předveden film „Pád Berlína”. Ku konci roku na rozloučenou jsme rok 1954 uzavřeli Silvestrovskou zábavou, za účinkovaní domácí hudby, pořádala strana K.S.Č., finanční úspěch to nepřineslo, po stránce zábavné to bylo dobré.