Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl III - Dodatek k celostátním událostem

Kronika Včelné, díl III., r. 1954

Dodatek k celostátním událostem

Dne 25.I.1954 se konala v Berlíně konference 4 velmocí, S.S.S.R., Anglie, Francie, a U.S.A. Až do 18.II. S. Michailovič Molotov sváděl slovní boje s americkým Dülesem, anglickým Edenem a francouzským Bidaultem. Bylo jednáno o sjednocení Německa a o zajištění míru v Evropě.

Zástupci západních velmocí se zdaleka vyhýbali tomuto dohodnutí. Přesto však konference úspěch měla; Byla sjednána dohoda o svolání II. konference do Ženevy za účasti Číny.

Dne 24.III.54 byla zahájena Ženevská konference pěti velmocí, kde byli též zástupci Číny a Koreje. Konference přinesla tolik, že byla zastavena válka ve Vietnamu a 20.VII. byla podepsána dohoda o příměří v Lausu, Kambodži a ve Vietnamu. Boj o nezávislost těchto států trval 8 let. Sovětský svaz dává návrh na vytvoření kolektivní bezpečnosti v Evropě. K tomu účelu svolává Sovětský svaz III. konferenci buďto do Paříže nebo do Moskvy. Západní velmoci a U.S.A. tuto výzvu odmítli a na konferenci která se odbývala v Moskvě se nedostavili.

Dne 30.III.54 odhlasovalo narodní shromáždění třetí snížení maloobchodních cen od 7% - 45%. Hodně se to projevilo na textylu, šaty až o 100 Kčs, kabáty montgomeráky o 180˙-, ložní prádlo a košile o 20˙-. Toto třetí snížení cen znamená pro náš národ zvýšení životní urovně.

Významná událost se stala na naší řece Vltavě, ve Slapech, byla tam otevřena a dána do provozu vodní přehrada.

V Č. Budějovicích, 8. listopadu byl slavnostně otevřen nový most přes Malši, který nese jméno Bulharského pracovníka za práva pracujícího lidu, velkého přítele našeho nezapomenutelného presidenta s. Klementa Gottwalda „s. Jiřího Dimitrova”.

Dne 22.XI.54 zemřel v Americe s. Vyšinský, jeden z pracovníků velmi osvědčených za mír.

Dne 30.XII.54 odhlasovalo Francouzské nar. shromaždění Pařížské dohody, týkající se německé remilitarisace, vyzbrojení západního německa, a zařazení do západoevropské unie. Ve všech státech se lid proti vyzbrojení německa brání a sympatisuje se sovětským svazem a s jeho postupem v boji a trvalý mír na celém světě.